TOPlist StaroBrněnské noviny

StaroBrnněnské noviny vycházejí v nákladu 10 tisíc výtisků měsíčně.
Jsou k mání zdarma v poštních schránkách domácností a firem a na více než
50 odběrních místech v centru Brna a okolí. Odhadovaná čtennost je 40 tisíc čtenářů.
Tel.: 777 122 009 (Martin) nebo 777 556 578 (Monika)

Vydavatel StaroBrněnských novin:
Občanské sdružení Malostranské noviny
zaregistrovano ke dni 15.1. 2010, IČO: 22820892

Redakce:

Ondřej Höppner
šéfredaktor
redakce@starobrnenskenoviny.eu
ondrej@hoppner.cz
Odkazy: www.hoppner.blog.cz, wikipedie

Martin Cibulka
vedoucí redaktor, inzerce, distribuce
redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce@starobrnenskenoviny.eu
cibulka69@email.cz

Monika Höppner
inzerce, distribuce, kultura
redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Pošta
Malostranské noviny
Praha 2, Sarajevská 16, 120 00

Hlavní | Kontakt | Archiv | InzerceOdběrní místa | LogaSMS platba 
© StaroBrněnské noviny

Redakce StaroBrněnských novin na střeše domu Pánů z Lipé.
Zleva: Ondřej Höppner, Sofie Höppnerová, Martin Cibulka, Monika Höppner